Üç Noktanın Söylediği #2020

Üç Noktanın Söylediği By Ahmet Turan Alkan Noktan n S yledi i noktan n ima etti ini yeri gelir b t n bir edebiyat erhten ciz kal r Nokta dedi imiz ad st nde noktad r i te Geometrinin ba lang yeri s z n sonudur lim bir nokta idi onu cahiller o altt lar s z
 • Title: Üç Noktanın Söylediği
 • Author: Ahmet Turan Alkan
 • ISBN: 9754371873
 • Page: 235
 • Format: Paperback
 • Üç Noktanın Söylediği By Ahmet Turan Alkan noktan n ima etti ini, yeri gelir, b t n bir edebiyat erhten ciz kal r Nokta dedi imiz, ad st nde noktad r i te Geometrinin ba lang yeri, s z n sonudur lim bir nokta idi, onu cahiller o altt lar s z , size noktan n basitli inde gizlenen olgunluk ve m kemmeli i a r t rabilirse de, s radan noktan n ima etti i mutlaka daha fazla bir eydir nk nokta noktan n ima etti ini, yeri gelir, b t n bir edebiyat erhten ciz kal r Nokta dedi imiz, ad st nde noktad r i te Geometrinin ba lang yeri, s z n sonudur lim bir nokta idi, onu cahiller o altt lar s z , size noktan n basitli inde gizlenen olgunluk ve m kemmeli i a r t rabilirse de, s radan noktan n ima etti i mutlaka daha fazla bir eydir nk nokta aras ndaki mesafaye kendinizi koyabilirsiniz hayalhanenizi, hislerinizi ve tasavvurlar n z noktal k bir hacmi siz in a eder ve orada kendinizi tarif edebilirsiniz.
  Üç Noktanın Söylediği By Ahmet Turan Alkan
  • DOWNLOAD PDF ☆ Üç Noktanın Söylediği - by Ahmet Turan Alkan
   235 Ahmet Turan Alkan
  • thumbnail Title: DOWNLOAD PDF ☆ Üç Noktanın Söylediği - by Ahmet Turan Alkan
   Posted by:Ahmet Turan Alkan
   Published :2020-01-06T11:53:31+00:00

  About "Ahmet Turan Alkan"

  1. Ahmet Turan Alkan

   Ahmet Turan Alkan, 1954 y l nda Sivas ta do du lk, orta ve lise e itimi bu ehirde tamamlad ktan sonra 1972 y l nda A Siyasal Bilgiler Fak ltesi ne girdi bu fak ltenin Siyaset ve dare b l m nden 1977 y l nda mezun oldu lk k e yaz s n 1974 y l nda, Sivas ta kan mahalli Anadolu gazetesi nde yay nlad Sivas lk Ocaklar Derne i taraf ndan d rt say yay nlanan Pusat isimli b lten dergi ye eme i ge ti 1976 77 tarihleri aras nda Fedai adl haftal k dergiyi y netti ve yay nlad.O y llarda renci olaylar n n yo unlu u sebebiyle fak lteye devamda zorluklarla kar la nca Sivas ta yeniden yay nlanmaya ba layan Hadiselerle Hakikat gazetesi nin yaz i leri m d r olarak al maya ba lad bu gazetede, sadece yaz i lerinde de il, bir gazetenin ve matbaan n gerektirdi i hemen her i te bilfiil tecr be edindi 1978 Y l nda Ankara da yay nlanan Hasret ve Gen Arkada dergilerine k sa s re katk da bulundu.Mezun olduktan sonra Sivas a d nen yazar, Hakikat gazetesinde kadrolu fikir i isi olarak iki y l kadar al t ktan sonra 1980 de askerlik hizmeti i in Tatvan a gitti 1982 ba nda askerli ini tamamlayarak Sivas ta bir muhasebe b rosunda y l al t ktan sonra 1985 y l nda Cumhuriyet niversitesi ne g reve ba lad Y ksek Lisans ve Doktoras n n tamamlayarak BF Kamu Y netimi b l m nee retim yesi atand.1989 Y l nda d zenli olarak ba lad yazarl k hayat s resince muhtelif gazete ve dergilerde denemeleri yay nland 19 bas l eseri bulunan yazar, halen Zaman Gazetesi nde ve Aksiyon dergisinde yaz hayat na devam ediyor.2008 y l nda Cumhuriyet niversitesi nden emekli olarak akademik kariyerini noktalayan Ahmet Turan Alkan, ayn y l stanbul sk dar semtine ta nd.

  419 thoughts on “Üç Noktanın Söylediği”


  1. Mizah yazarlar ndan biri,T rkiyede mizah yapman n hi de g olmad n s ylemi ti.Hakl ym Bodrum K rfezini plerden temizleme kampanyas a an entel amca ve teyzelerin yapt da mizah n dikaalaas de il mi Bodrumun plerini Toroslar n arka yakas na d kebilseler uykular ka mayacak.Gel de g lme


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *