Czarna szabla #2020

Czarna szabla By Jacek Komuda Czarna szabla Czarna szabla to bia a bro do mokrej roboty Dobywana z pochwy przez szlacheckich awanturnik w r baj w i zawodowych o nierzy wyja nia J drzej Kitowicz w Opisie obyczaj w za panowania Augusta III W tym
 • Title: Czarna szabla
 • Author: Jacek Komuda
 • ISBN: 9788360505328
 • Page: 144
 • Format: paperback
 • Czarna szabla By Jacek Komuda Czarna szabla to bia a bro do mokrej roboty Dobywana z pochwy przez szlacheckich awanturnik w, r baj w i zawodowych o nierzy wyja nia J drzej Kitowicz w Opisie obyczaj w za panowania Augusta III W tym wiecie kocha si na zab j, walczy na mier i ycie W g owach buzuje spieniona sarmacka acina, w uszach o ile nie podgolono ich na sejmiku s ycha wist szablCzarna szabla to bia a bro do mokrej roboty Dobywana z pochwy przez szlacheckich awanturnik w, r baj w i zawodowych o nierzy wyja nia J drzej Kitowicz w Opisie obyczaj w za panowania Augusta III W tym wiecie kocha si na zab j, walczy na mier i ycie W g owach buzuje spieniona sarmacka acina, w uszach o ile nie podgolono ich na sejmiku s ycha wist szabli, a w ustach czu smak wina i wie o przelanej krwi Dosta em t ksi k przez eb, jakbym dosta szabl czarn szabl Doskona y pretekst, eby porzuci ten zawy pad i sp dzi kilka wspania ych wieczor w w r d step w, honorowych ludzi i prostych regu To brutalny, ale pi kny wiat, kt ry odszed , a mimo to dzi ki Komudzie pojawia si znowu na wyci gni cie r ki Ech wynaj by pana Dydy skiego Jaros aw Grz dowicz, autor Pana Lodowego Ogrodu
  Czarna szabla By Jacek Komuda
  • BEST MOBI "✓ Czarna szabla" || DOWNLOAD (KINDLE) ☆
   144 Jacek Komuda
  • thumbnail Title: BEST MOBI "✓ Czarna szabla" || DOWNLOAD (KINDLE) ☆
   Posted by:Jacek Komuda
   Published :2020-04-07T02:30:41+00:00

  About "Jacek Komuda"

  1. Jacek Komuda

   Polish writer, according to his higher education profile historian, fascinated with the Polish Lithuanian Commonwealth and History of Poland 1569 1795 , author of novels and historical fantasy short stories placed in 17th century Co author of computer game Wild Fields and of a screenplay for games The Witcher and Earth 2160 Editor and contributor to the Polish edition of GameStar computer games magazine.

  806 thoughts on “Czarna szabla”

  1. Zbi r opowiada Komudy o Jacku nad Jackami, kt ry niejednokrotnie zmuszony b dzie walczy na mier i ycie Autor zabiera czytelnika na wycieczk po dawnych czasach, w kt rym rz dzi y honor i fantazja Ka de z 5 opowiada oczaruje czytelnika klimatem XVII wiecznej Rzeczpospolitej.


  2. I admit I had a really hard time with this review Or accurately with all reviews of books by Komuda I honestly can t remember when was the last time when I was so tempted to give four or five stars to a book immediately after I ve read it And not only this book, I mean every single one that I have read so far And I am done with nine already, trying to lay my hands on That is simply unbelievable Think of Pilipiuk for a second, he will write a good book and then follow it up with a couple of rea [...]


  3. Przygody Jacka Dydy skiego zawarte w tej ksi ce to wci gaj ca podr po Rzeczypospolitej Szlacheckiej, kt rej nieobce s gwa t i mord Komuda kre li przed czytelnikiem fascynuj cy obraz nieodbiegaj cy znacz co od rzeczywistej formy, jak przyj a Polska prze omu XVI i XVII wieku, okrasza j interesuj cymi postaciami i dodaje odrobin fantastyki, kt ra nie atakuje nas natarczywie na ka dym kroku, a jednocze nie dodaje tym opowiadaniom nieco uroku.Polecam ka demu kto swoje wyobra enie Polski za czas w Pan [...]


  4. From two collections of stories from this author, that I have recently read, this one is definitely the weaker one The plot and characterization just aren t so good and most of the stories are a bit predictable However, as always, the setting does seem very real, it has great atmosphere and the book itself is a nice, light read I must say I enjoyed it, though I think I need to take a break from this author now.


  5. Jacek Komuda sprawia, e Rzeczpospolita szlachecka jest wci gaj ca i niezmiernie kolorowa picie, zajazdy i procesy Dla mnie jego ksi ki powinny wej do kanonu lektur szkolnych Mo e podnios yby poziom zainteresowania histori Polski, jako e s niesamowicie krwiste.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *