Modern Bir Rahibin İtirafları #2020

Modern Bir Rahibin İtirafları By Ateş İlyas Başsoy Modern Bir Rahibin tiraflar Modern Bir Rahibin tiraflar Ate li Kitaplar Reklamlar Kaleminden alevler f k ran bir yazardan romantic erotic politik komik tuhaf metinler Akl n zda bulunsun lg n hareketlerimiz pahal kost mlerim
 • Title: Modern Bir Rahibin İtirafları
 • Author: Ateş İlyas Başsoy
 • ISBN: 6055289164
 • Page: 278
 • Format: Paperback
 • Modern Bir Rahibin İtirafları By Ateş İlyas Başsoy Modern Bir Rahibin tiraflar Ate li Kitaplar Reklamlar Kaleminden alevler f k ran bir yazardan romantic, erotic, politik, komik, tuhaf metinler.Akl n zda bulunsun lg n hareketlerimiz, pahal kost mlerimiz s radan kullar zerinde bask yaratmaktan ba ka bir ama ta m yor st n oldu umuza nce kendimizi inand rmal y z Bu nedenle Nietzsche gibi bir k lyutmaz Modern Bir Rahibin tiraflar Ate li Kitaplar Reklamlar Kaleminden alevler f k ran bir yazardan romantic, erotic, politik, komik, tuhaf metinler.Akl n zda bulunsun lg n hareketlerimiz, pahal kost mlerimiz s radan kullar zerinde bask yaratmaktan ba ka bir ama ta m yor st n oldu umuza nce kendimizi inand rmal y z Bu nedenle Nietzsche gibi bir k lyutmaz de il ama Ayn Rand gibi bir madrabaz ba tac etmeliyiz phesiz ki bir di erinden y ksekte olanlar z hpesiz ki, cemaatimizin bundan phe etmesi ok b y k g naht r.Reklamdan sonra devam edeceksiniz
  Modern Bir Rahibin İtirafları By Ateş İlyas Başsoy
  • [KINDLE] × Modern Bir Rahibin İtirafları | BY Å Ateş İlyas Başsoy
   278 Ateş İlyas Başsoy
  • thumbnail Title: [KINDLE] × Modern Bir Rahibin İtirafları | BY Å Ateş İlyas Başsoy
   Posted by:Ateş İlyas Başsoy
   Published :2020-04-11T22:36:01+00:00

  About "Ateş İlyas Başsoy"

  1. Ateş İlyas Başsoy

   1971 Bursa do umlu, okur ve yazar Bursa Erkek Lisesi, Kayseri Fen Lisesi ve ktisat Fak ltesi nde renim g rd 1983 y l ndan beri yaz lar ndan telif al yor, 1985 y l ndan beri gazetelerde al yor.Mizah dergileriyle ba layan yazarl k ser veni, edebiyat ve sanat dergileriyle devam etti niversiteye ba lad ndan beri reklam d nyas n n i inde ama kendini reklamc diye tan mlam yor, nk reklamc l n bir kimlik de il, bir giysi oldu una inan yor Ba soy Reklamc Nedir Nas l Reklamc Olunur isimli deneysel kitab ms s nda okurlara bu ayr m anlat yor SS Matematikte 20 Soru Garanti isimli kitab nda niversiteye haz rlanan rencilerin artland r lmas ve matematik kavray lar n n hatalar n ele ald Yay nland d nemde ok ses getiren bu matematik kitab , halen baz akademisyenler ve niversiteye haz rlanan renciler taraf ndan referans kitap olarak g r lmekte.2011 y l nda kan AKP Neden Kazan r CHP Neden Kaybeder kitab ile T rkiye de AKP d nda hi bir partinin do ru alg y netimi yapmad n , bu nedenle kaybettiklerini ve b yle devam ederlerse sonsuza dek kaybedeceklerini anlatt Ate li Kitaplar ad n verdi i mini kitaplar dizisiyle, yirmi y ld r yazd t m deneme, yk , masal ve aforizmalar n bir araya getiriyor.Ate lyas Ba soy ulusal ve uluslararas ok say da reklam d l kazand Fayda isimli reklam ajans n n ve Da isimli alg y netim st dyosunun sahibidir BirG n Gazetesi nde her pazartesi g n n arar Reklam Yarat c lar Derne i Ba kan ve T rkiye Zeka Vakf Genel Kurul yesidir

  354 thoughts on “Modern Bir Rahibin İtirafları”

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *