Kadıköy Cinayetleri #2020

Kadıköy Cinayetleri By Çağatay Yaşmut Kad k y Cinayetleri pu lar l bir karga ve patlam bir balon a atay Ya mut un Ba komiser Galip Polisiyesi Kad k y Cinayetleri yle devam ediyor Ba komiser Galip in maceralar bu defa Kad k y de devam ediyor Ama kendine has c
 • Title: Kadıköy Cinayetleri
 • Author: Çağatay Yaşmut
 • ISBN: 9753298001
 • Page: 243
 • Format: Paperback
 • Kadıköy Cinayetleri By Çağatay Yaşmut pu lar l bir karga ve patlam bir balon a atay Ya mut un Ba komiser Galip Polisiyesi Kad k y Cinayetleri yle devam ediyor Ba komiser Galip in maceralar bu defa Kad k y de devam ediyor Ama kendine has cinayet zme teknikleri olan, matrak ve zg veni y ksek Ba komiser Galip in ba bu defa b y k dertte Kad k y de Kurba al Dere de ba olmayan bir ceset bulunu pu lar l bir karga ve patlam bir balon a atay Ya mut un Ba komiser Galip Polisiyesi Kad k y Cinayetleri yle devam ediyor Ba komiser Galip in maceralar bu defa Kad k y de devam ediyor Ama kendine has cinayet zme teknikleri olan, matrak ve zg veni y ksek Ba komiser Galip in ba bu defa b y k dertte Kad k y de Kurba al Dere de ba olmayan bir ceset bulunur nk Ama bu ba s z ceset, Ba komiser Galip ve ekibini soluk solu a bir maceran n i ine sokmakla kalmayacak, birbirlerine duyduklar g veni de sorgulatan ihanetler ve at malarla dolu bir s reci de ba latacak Ayn zamanda apk nl yla nl olan Ba komiser Galip in bu defa kad nlarla da ba fena h lde dertte yle ki, kad nlarla ya ad sorunlar d nmekten cinayetleri zmeye odaklanam yor bir t rl Ama s zkonusu olan Ba komiser Galip se, g ze batmayacak ayr nt lar birbirine ba layabilme yetene i ve tesad flerin yard m n da hesaba katmak gerek a atay Ya mut un, zg n bir karakter olarak yerli polisiye roman d nyam za kazand rd Ba komiser Galip le Kad k y n sokaklar nda cinayetten cinayete ko tururken, en gizemli cinayetlerden bile daha karma k olan kad n erkek ili kileri zerine de bol bol d n yor olacaks n z Balon un n nden ge ip DO skelesi nin yan ndan cinayetin i lendi i yere vard m R zg r sert esiyordu Deri kaban m n fermuar n ektim Olay yeri, sar bantlarla evrilmi ti Sahilde y r y yapmaya kanlar, olay yerine bak p yollar na yle devam ediyorlard O iki ya l teyze yoktu ama onlar n besledi i ku lar oradayd.
  Kadıköy Cinayetleri By Çağatay Yaşmut
  • [✓ Kadıköy Cinayetleri || ☆ PDF Download by ã Çağatay Yaşmut]
   243 Çağatay Yaşmut
  • thumbnail Title: [✓ Kadıköy Cinayetleri || ☆ PDF Download by ã Çağatay Yaşmut]
   Posted by:Çağatay Yaşmut
   Published :2020-01-20T05:14:52+00:00

  About "Çağatay Yaşmut"

  1. Çağatay Yaşmut

   a atay Ya mut, yerli polisiyenin son y llarda ne kan yazarlar ndan Yak nlarda yay mlanan Bir Ba komiser Galip Polisiyesi nin d rd nc kitab Kad k y Cinayetleri yle D nya Kitap dergisi taraf ndan verilen Alt n Sayfa Y l n Polisiyesi d l n n de sahibi oldu Ya mut un yerli polisiyemize arma an etti i Ba komiser Galip karakteri, sadece olaylar z mleyi indeki y ntemiyle de il, bilakis ya ayan, nefes alan zg n bir roman karakteri olarak, hem fazlas yla s radan, hem de fazlas yla s rad zelliklere sahip olu uyla polisiye romanlarda kar la t m z di er dedektif karakterlerinden epeyce ayr l yor.

  941 thoughts on “Kadıköy Cinayetleri”

  1. Tam cinayetin z lece i anda nceki kitaba referans vermesi olmad , nk devam kitab oldu u hi bir yerde belirtilmemi.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *