Divoši #2020

Divoši By Lucie Lomová Yvonna Fričová Divo i Kreslen biografick rom n vych zej c ze skute n ch ud lost jak je ve sv ch z pisc ch zachytil mlad cestovatel a botanik Alberto Vojt ch Fri V zim roku p iveze z Paraguaye do Evropy indi na erwui
 • Title: Divoši
 • Author: Lucie Lomová Yvonna Fričová
 • ISBN: 9788087260265
 • Page: 135
 • Format: Paperback
 • Divoši By Lucie Lomová Yvonna Fričová Kreslen biografick rom n vych zej c ze skute n ch ud lost , jak je ve sv ch z pisc ch zachytil mlad cestovatel a botanik Alberto Vojt ch Fri V zim roku 1908 p iveze z Paraguaye do Evropy indi na erwui e, jeho kmen su uje nezn m choroba Podmaniv p b h o setk n dvou mu ze zcela rozd ln ch kultur, jejich cesty se na kr tk as spojily Komiksov vypr v n proKreslen biografick rom n vych zej c ze skute n ch ud lost , jak je ve sv ch z pisc ch zachytil mlad cestovatel a botanik Alberto Vojt ch Fri V zim roku 1908 p iveze z Paraguaye do Evropy indi na erwui e, jeho kmen su uje nezn m choroba Podmaniv p b h o setk n dvou mu ze zcela rozd ln ch kultur, jejich cesty se na kr tk as spojily Komiksov vypr v n protkan humorn mi i temn mi t ny.
  Divoši By Lucie Lomová Yvonna Fričová
  • [✓ Divoši || ✓ PDF Download by ☆ Lucie Lomová Yvonna Fričová]
   135 Lucie Lomová Yvonna Fričová
  • thumbnail Title: [✓ Divoši || ✓ PDF Download by ☆ Lucie Lomová Yvonna Fričová]
   Posted by:Lucie Lomová Yvonna Fričová
   Published :2020-01-17T05:27:36+00:00

  About "Lucie Lomová Yvonna Fričová"

  1. Lucie Lomová Yvonna Fričová

   Lucie Lomov vystudovala dramaturgii na pra sk DAMU Je autorkou des tek kreslen ch vtip , ilustruje asopisy a kn ky, kresl ob lky Nejv c se ale v posledn ch letech v nuje komiksu deset let 1990 2000 uve ej ovala ve ty l stku p b hy o An e a Pep kovi, kter vy ly pozd ji ve t ech d lech tak kni n Dal komiksovou tvorbu publikovala nap v asopisech Mate dou ka, Sv t a divadlo, Instinkt, Aargh V roce 2006 se jako v bec prvn komiksov autorka z esk republiky prosadila s albem v zahrani ve Francii j vy el grafick rom n Anna en cavale esk verze pod n zvem Anna chce sko it n sledovala o rok pozd ji a Lomov za ni obdr ela ocen n Muriel za nejlep p vodn komiksovou knihu a cenu Zlat stuha.

  884 thoughts on “Divoši”

  1. Skute n p b h o st etu dvou kultur, o porozumn n i nepochopen Sv dectv o nesmyslnosti pov enosti civilizace nad divo inou O tom, e humor a p telstv v t z nad z vist a hloupost , i kdy ty z stanou nepora eny Lehk kresba zohled uje dv vyprav sk perspektivy Fri ovu evropanskou a stylizovan obr zkov erwiu ovu divo skou Cena Muriel za nejlep sc n si Lomov rozhodn zaslou ila I d ky jej citliv a pe liv pr ci si m eme p ipomenout nepr vem pozapomenut ho vlastence, cestovatele, vynikaj c ho v dce a vypra [...]


  2. Komiks Divo i je zaj mav o to v c, kdy v te, e ten p b h se opravdu stal Je v n m dobrodru stv , nap t , optimismus, ale tak smutek a nostalgie Lucii Lomov se tak poda ilo zachytit t m zapomenut p b h o jednom indi novi v Praze, kter ve sv komiksov podob nepostr d p jemn n pady boj o man ela, obdarov n ebr ka nebo ok nko s Jaroslavem Ha kem, kter je mimochodem autorem pov dky Indi n a pra sk policie z roku 1913 Upout ji sama ob lka komiksu, kter napov , co od n j ekat.


  3. Autorka si um vybrat t ma, ale jakoby se spokojila ist s t m, e jde o l tku samu o sob natolik silnou, nosnou a i dne n spole nosti nastavuj c zrcadla , e se spokojila s tezovit m klouz n m po povrchu ili m sice co ci, ale ne k nic, co by ji jin ne ekli l pe.


  4. Biografie v podob komiksu Pro ne Bylo to hezk po ten , pln hezk ch chvil, kdy je kr sn vid t, jak jsme si v ichni bl zc i vzd len z rove.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *