Visu rožu roze #2020

Visu rožu roze By Vladimirs Kaijaks Visu ro u roze None
 • Title: Visu rožu roze
 • Author: Vladimirs Kaijaks
 • ISBN: -
 • Page: 317
 • Format: Hardcover
 • Visu rožu roze By Vladimirs Kaijaks None
  Visu rožu roze By Vladimirs Kaijaks
  • BEST EPUB "ï Visu rožu roze" || UNLIMITED (Zip) »
   317 Vladimirs Kaijaks
  • thumbnail Title: BEST EPUB "ï Visu rožu roze" || UNLIMITED (Zip) »
   Posted by:Vladimirs Kaijaks
   Published :2020-01-09T05:31:52+00:00

  About "Vladimirs Kaijaks"

  1. Vladimirs Kaijaks

   Prozai is Vladimirs Kaijaks dzimis 1930 gada 2 septembr C s s Rakstnieces M ras Sv res dz vesbiedrs Beidzis R gas 50 str dnieku jaunatnes vakara vidusskolu 1950 Str d jis Latvijas Radio par reportieri, bijis ar me str dnieks un Rakstnieku savien bas liter rais konsultants un referents Public jas kop 1949 gada Sarakst jis scen rijus kinofilm m ahs briljantu karalienei 1973, kop ar M.Steigu un L.Volfu , Zem apg zt m ness 1977, kop ar.L ci , Bailes 1986 P c V.Kaijaka rom nu mot viem veidots popul rais telev zijas seri ls Likte a l dumnieki kop 2003 gada Latvijas Rakstnieku savien bas biedrs 1964 Par st stu Cilda apbalvots ar Eduarda Veidenbauma pr miju 1990 Rom ns R gi godalgots pirmaj Karoga rom nu konkurs 1993.

  852 thoughts on “Visu rožu roze”

  1. Negaid ti labs un interesants neliels st stu kr jums Jakub ns gan p cv rd p rsp l , sal dzin dams ar Edgara Alana Po st stiem.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *